Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
 
 
 
Ki az adatkezelő és mik az elérhetőségei?
  • Adatkezelő: L&P Solutions Kft.
  • 1118 Budapest, Homonna utca 8/A., +36-1/883-99-17
  • Adatvédelmi tisztviselő: info@lpsolutions.hu
 
Milyen adatok kezelése történik?
Az álláspályázatra jelentkezők esetében kizárólag az általuk megadott adatokat, jellemzően az önéletrajz adatait kezeljük, különösen: név, kapcsolattartási adatok, végzettség, munkatapasztalat, bérigény. Kérjük ne adjon meg a munkaviszonnyal nem összefüggő adatokat (pl.: szabadidős tevékenység, családi állapot, faji hovatartozás, vagy politikai nézetek)!
 
Mi az adatkezelés célja?
Az adatkezelés célja munkaerő toborzása a megüresedő munkakörök betöltése érdekében, valamint az új munkatársak kiválasztása.
 
Mi az adatkezelés jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a jelentkező kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
 
Kik férnek hozzá az adatokhoz? Van-e adatfeldolgozó?
A megküldött pályázati anyagokhoz, önéletrajzokhoz a személyügyi munkatársak, valamint a kiválasztási folyamatban érdekelt vezetők rendelkeznek hozzáféréssel. A L&P Solutions Kft. toborzás-kiválasztási folyamatához a hrfelho.hu Kft. adatfeldolgozóként személyügyi szoftvert biztosít. A hrfelho.hu Kft. adatkezelési tájékoztatója megtekinthető a hrfelho.hu weboldalon.
 
Mennyi ideig kezelik az adataimat?
A megküldött pályázati anyagokat a beküldést követően két évig tároljuk. A jelentkezők a megadott felületeken kérhetik az adataik törlését, vagy maguk is elvégezhetik a törlést.
 
Milyen jogaim vannak és hogyan érvényesíthetem őket?
Minden adatalanyt megilletnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt jogosultságok (GDPR III. fejezet):
  • tájékozódáshoz való jog;
  • hozzáféréshez való jog;
  • helyesbítéshez való jog;
  • az adatkezelés korlátozásához való jog,
  • törléshez való jog
  • adathordozhatósághoz való jog.
 
Tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, az érintettek jogairól, valamint jogérvényesítési lehetőségekről az info@lpsolutions.hu e-mail címen, valamint a fenti elérhetőségeken kérhető.
 
Panasz és jogorvoslati lehetőségek:
Örömmel fogadjuk, ha esetleges panasz elsőként a L&P Solutions Kft. vezetőségéhez érkezik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal, jogorvoslati kérelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400) fordulhat.